Tjenester

Kvalitetssikrede helse-
og utdanningstjenester
som forbedrer folks helse
og motiverer til mestring!

Våre tjenester

Hva om det fantes en tjeneste som kunne motivere, engasjere og bedre helse helt uten bivirkninger? Som kan lindre uro, angst, depresjon og ensomhet samtidig som det sprer glede og latter? Som kan motivere barn til å lese, gjøre skolearbeid og utvikle sosial kompetanse? Alt dette og mer er noen av  effektene ved bruk av dyr i arbeid med mennesker.
Ett tilbud som kan motivere barn til å lese, gjøre skolearbeid og utvikle sin sosiale kompetanse, samtidig som det bygger barnas selvtillit og selvfølelse? Alt dette og mer er mulig ved å benytte en fantastisk ressurs: godkjente terapihunder.

Terapihundtjenester

Hvem er tilbudet for?

 • Sykehjem og omsorgsboliger for eldre
 • Virksomheter innen rehabilitering
 • Virksomheter og boliger innen psykisk helse og rus
 • Virksomheter og boliger for mennesker med utviklingshemning
 • Hjemmetjenesten
 • Organisasjoner innen helse- og omsorg

Dyreassistert pedagogikk

Hvem er tilbudet for?

 • Barnehager
 • Skoler
 • SFO
 • Bibliotek
 • Leksehjelp
 • Fritidsorganisasjoner

Terapihundtjenester

Felles for alle våre terapihundtjenester er at vi skreddersyr ett opplegg til både brukere, personal og pårørende med hensyn til ønsker og behov. Hvert opplegg kvalitetssikres av fagpersonell, og tilpasses eventuelle eksisterende mål for behandlingen. Vi benytter kun egnethetstestede og godkjente besøks- og terapihunder for å sikre at opplegget har ønsket effekt og for alles sikkerhet og trivsel.

Dyreassistert pedagogikk

Bruk av hund som pedagogisk ressurs i arbeid med barn og unge. Våre hunder er spesialtrent og godkjent for arbeid med barn, og de er i tillegg sertifiserte lese- og fadderhunder. Hundene benyttes i lese- og skrivetrening, som verktøy i ordinær undervisning, og for å utvikle barn og unges sosiale kompetanse.

Skolehund

Foredrag

Vi har utdanning og lang erfaring innen bruk av dyr i arbeid med mennesker, samt innen hund og hundetrening, og vi deler mer enn gjerne av vår kunnskap! Vi skreddersyr foredrag og workshops til institusjoner, organisasjoner, bedrifter, skoler, FAU, barnehager, hundeklubber med flere. Her er noen aktuelle tema som vi jevnlig foreleser i:

Hvorfor velge oss?

N

Kompetanse

Våre ekvipasjer er utdannede pedagoger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og ledere med lang erfaring i arbeid med mennesker. Alle våre opplegg er ett resultat av tverrfaglig samarbeid og mange års erfaring fra arbeid med ulike brukergrupper, samt arbeid med terapihunder i praksis.
N

Kvalitet

Vi har i samarbeid med Sociala Tjenestehunder AB utviklet en egen «hundeperm» som alle våre faste oppdragsgivere får ved oppstart av oppdraget. I denne permen kan man finne all informasjon man trenger om bruk av hund i arbeid med mennesker/på institusjon, herunder effekter av arbeidet, hvordan vi arbeider, HMS rutiner, risikoanalyse mm.

N

Medmenneskelighet

Vårt yrkesvalg kommer av ett genuint ønske om å hjelpe og glede andre mennesker. Vi brenner for de gode stundene, opplevelsen av mestring og engasjementet som hundene bringer frem. Vi anser det som ett privilegium å få arbeide så tett med andre mennesker og å hjelpe dem med deres utfordringer, dele deres gleder og deres sorger.
N

Erfaring

Vi har lang erfaring fra arbeid med mennesker i forskjellige brukergrupper, herunder barn, ungdom, eldre, psykisk utviklingshemmede, mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi har snart 5 års erfaring i å benytte dyr i arbeid med mennesker, og flere har også videreutdanning innen hund og hundetrening.

Fra bloggen

En hund og hånd å holde i

En hund og hånd å holde i

På et av våre sykehjemsbesøk opplevde vi noe som kunne gått riktig galt.   Mange av de eldre vi arbeider med er dårlig til bens, og det skal ikke mye til før et uhell skjer. Vi satt i stuen med flere beboere og jeg fikk ikke med meg at en av våre venninner var...

Tre små ord

Tre små ord

Din første tanke er kanskje at jeg snakker om klisjeen "de tre små ordene": "Jeg elsker deg", men ikke i dette tilfellet.   I vårt arbeid med eldre med demens jobber vi med mange som har mistet evnen til å snakke. Noen mister språket helt, andre kan si noen ord,...

Lucy er lei seg i dag…

Lucy er lei seg i dag…

- Hunden som døråpner for vanskelige samtaler med barn.   "Lucy er lei seg i dag..." kom det fra jenta som gikk i 3 klasse mens vi var ute å gikk. Jeg hadde kommet på jobb på skolen rett etter storefriminuttet, og selv om planen var matematikk sammen med Lucy...

Kanskje du husker oss fra

Kanskje du husker oss fra