Dyreassistert pedagogikk:

Skolehund

Skolehund

Har du lurt på hva en skolehund er, og hvordan en skolehund kan hjelpe elever både faglig og med å utvikle sosiale og kognitive ferdigheter?

 

Bedre resultater med skolehund!

En skolehund er en spesialtrent terapihund som arbeider i skole eller annen pedagogisk virksomhet og som følger ett opplegg tilrettelagt av en pedagog. Målet er å hjelpe eleven til å få bedre resultater i henhold til læreplanen, og/eller å bedre sosiale og kognitive ferdigheter. Felles for våre tilbud i kategorien skolehund er at vi benytter hunden som ett pedagogisk verktøy i ordinær undervisning, i tilrettelagt undervisning, som supplement til vanlig undervisning eller som alternativ undervisning.

Skolehunden benyttes som en integrert del av undervisningen og den fungerer som støtte, motivasjon og som en pedagogisk ressurs. Mange barn søker ofte til hundene for støtte i utfordrende situasjoner, enten det er under vanskelige oppgaver eller som emosjonell støtte. Dette kan trygge eleven i situasjonen og gi eleven en trygg «base» som han eller hun kan henvende seg til ved behov. Forskning innen fagfeltet støtter det vi ofte ser i praksis; at hundene fungerer som en bro i relasjonsdannelsen og at de kan fylle noen av de samme behovene som en menneskelig tilknytningsfigur.

Se gjerne våre videoer med eksempler på hvordan vi benytter hundene i matematikkundervisning gjennom våre «lek med tall» øvelser, samt våre videoer om fysisk aktivitet og finmotorikk.

Vi tar også med enkeltelever eller elevgrupper ut av skolen og skoleområdet på tur i skog og mark, og i morsomme aktiviteter med hundene. Turene og aktivitetene fungerer både som motivasjon for arbeid med fag, som ett avbrekk fra skolehverdagen og som aktivt miljøarbeid med mål om å bidra til en positiv sosial kompetanseutvikling.

Mange av elevene vi arbeider med som har behov for tilrettelagt undervisning har havnet utenfor klassemiljøet og føler seg ofte utelatt fra det sosiale fellesskapet med jevnaldrende. Vi jobber derfor mye med aktiviteter med eleven sammen med sine medelever som kan styrke elevens sosiale samspill med resten av klassen. Vår daglige leder er også sertifisert innen Tag-Teach, ett verktøy som vi gjerne benytter oss av for å la elevene samarbeide om å forsterke positiv atferd hos hverandre. Dette hjelper elevene til å trekke paralleller til hvordan vi forholder oss til hundene og hvordan vi forholder oss til våre venner og andre mennesker. Hundene fungerer som motivasjonsfaktor for sosial trening, som kilde til samarbeid, og som kilde til morsomme og pedagogiske aktiviteter. I dette arbeidet benytter vi gjerne Fadderhund konseptet. Vi benytter også hundene som Lesehunder for å øke leselyst og for å hjelpe elver med utfordringer knyttet til leseforståelse og skriving. 

 

Leksehund

I samarbeid med Storhaug Unlimited starter vi opp et prosjekt med leksehunder for elever på Storhaug. Å bruke trente hunder til å hjelpe elever med lekser kan ikke bare hjelpe elevene skolefaglig, men også bedre trivsel og motivere til skolearbeid. 

Fornøyde kunder

"Da terapihundekvipasjen gikk i gang med å bygge sin relasjon til en elev med sosiale utfordringer, viste det seg raskt at de gjorde mange viktige og positive endringer i elevens liv. Eleven har fått mulighet, under svært trygge rammer, til å få eksponert seg for sosiale – og utfordrende situasjoner, som eleven ellers aldri ville ha utsatt seg for. Jeg kan på det varmeste si at terapihundekvipasjen har gjort ett meget viktig arbeid for ungdommer som strever med utfordringer. Vi trenger hundeterapeuter inn i skolen!"

Monika Kløvtveit Dahl, Rådgiver Garnes ungdomsskole

garnes_ungdomsskole

"Dette var kjempekjekt! Jeg vil gjerne lese for lesehunden Isa igjen!"

Charlotte, 12 år

mikkel_charlotte_og_elin-1

"Det var kjempe gøy og morsomt å lese for hunder! Det var kult å lese når hundene hørte på!"

Mikkel 10 år

mikkel_charlotte_og_elin-1

"Helle er helt unik, hun har en væremåte med barna som gjør dem trygge selv om de i utgangspunktet er redde for hunden. Hun møter hvert barn med stor respekt og hun ser hver enkelt på deres egne premisser."

Amanda Siân Tremlett, mor

amanda-lite

Hva inneholder tilbudet?

 • Kvalitetssikret opplegg godkjent av pedagog
 • Kompetente hundeførere som utfører leseundervisningen
 • Perm med informasjon vedrørende bruk av hund i skole
 • Individuell opplæringsplan i henhold til læreplanen
 • Jevnlige evalueringsmøter med kontaktlærer/foresatte
 • Mulighet for lesetrening for godkjent lesehund
 • Intervensjoner i henhold til R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs
 • Diplom for lest bok- godkjent og stemplet av skolehunden
 • Tegneark av skolehunden
 • Skriv til foreldre/lærere

Hvem er tilbudet for?

 • Skoler
 • SFO

Hvordan fungerer tjenesten?

Vi starter alle våre oppdrag med ett planleggingsmøte hvor vi informerer om hvordan vi arbeider og hvor vi blir informert om bruker/brukergruppe, samt hva slags type aktivitet og/eller terapi som ønskes. Sammen med oppdragsgiver tilrettelegger vi i forhold til institusjonen/hjemmets lokale i forhold til HMS, hygiene og eventuell allergi eller redsel for hund. Dersom hensikten med intervensjonen er å ta brukeren(e) ut av hjem eller institusjon kartlegges brukerens behov og det lages en plan for gjennomføring.

Ved alle våre faste oppdrag følger det med en perm som inneholder all informasjon vedrørende bruk av hund på institusjon og i arbeid med eldre. Med i permen ligger individuell eller gruppevis aktivitetsplan og mål for intervensjonene. Målet med permen er å være ett oppslagsverk for ledelse og for personal hvor man kan finne svar på det man måtte lure på angående bruk av hund i arbeid med brukergruppen, samt bruk av hund på institusjon og alle hensyn forbundet med dette. Med i permen finnes retningslinjer for bruk av hund utgitt i samarbeid med Sveriges svar på Helsedirektoratet og Mattilsynet, samt Astma og Allergiforbundet.

Intervensjonen tilpasses oppdragsgivers og den enkeltes brukers ønsker og inkluderer blant annet aktiviteter, trening, behandling, selskap, og underholdning med våre terapihunder. Hundene kan benyttes individuelt med brukerne eller i gruppeintervensjoner/aktiviteter.

Hvorfor benytte godkjente terapihunder?

Sikkerhet! Når man velger å benytte godkjente terapihunder har man tatt ett aktivt valg med tanke på beboernes sikkerhet. Hundene som benyttes er grundig testet for å sikre at hundene er trygge og rolige rundt mennesker, at de tåler uvøren/røff håndtering, og at de takler ulike forstyrrelser i miljøet slik som lukter, høye lyder, mat, medisinsk utstyr og hjelpemidler slik som rullestoler og krykker. Både hund og fører har gjennomgått og bestått utdanning og trening tilrettelagt for arbeid med eldre og mennesker med demens.

Vi i Firbent Terapi er ett tverrfaglig team med lang erfaring og kompetanse innen helse, utdanning og omsorg, samt innen bruk av hund i arbeid med mennesker i ulike brukergrupper. Alle våre ekvipasjer er utdannet og har gjennomgått opplæring av Firbent Terapi. Alle hunder som benyttes i dyreassistert pedagogikk er egnethetstestet  for arbeid med barn. 

OM OSS

Les gjerne mer om oss,
og ta kontakt for ett
uforpliktende tilbud!

Fra bloggen

De hardeste dagene på jobb

De hardeste dagene på jobb

Er når du kommer på jobb og ser bildet med et navn ved siden av et brennende lys.   Navnet til en som du hver uke har gledet deg til å treffe. En du pleide å ha lange og gode samtaler med. Samtaler om alt mellom himmel og jord. Om gode damle dager, og om hvordan...

Om å være raus

Om å være raus

Et litt annerledes innlegg og noen refleksjoner på en onsdagskveld.   I anledning Verdensdagen for psykisk helse og deres #værraus har jeg den siste tiden gjort meg noen tanker rundt dette å være raus. Jeg skulle ofte ønske at jeg hadde mulighet til å bruke mer...

Kanskje du husker oss fra

Kanskje du husker oss fra