Terapihundtjenester:

Psykisk
helse / rus

Terapihunder til støtte og motivajon!

Har du hørt om hester som hjelper mennesker med spiseforstyrrelser, katter som hjelper mennesker med depresjon eller hunder som hjelper mennesker med angst?

Dyr har mange positive fysiologiske effekter på oss mennesker, ogkan med fordel også benyttes i behandling innen psykisk helse

Hva om det fantes en måte å få mennesker med sosial angst til å ta kontakt med andre mennesker, og en måte å motivere mennesker med depresjon til å stå opp om morgenen og å komme seg ut av rommet eller leiligheten? Noe som kan få mennesker med utfordringer knyttet til selvskading, spiseforstyrrelser eller aggresjon til å reflektere over egen atferd og hvordan det påvirker andre? En form for behandling som kan være ett effektivt supplement til ordinær terapi og supplere eller helt erstatte behandling med medikamenter?

I arbeid innen psykisk helse kan bruk av hund ha mange funksjoner, og være en effektiv ressurs. Vi har lang erfaring med bruk av terapihund innen forskjellige brukergrupper, både på institusjoner for mennesker med ulike psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming, eller utfordringer med rus, men vi har også god erfaring med å ta mennesker med en-til-en arbeid utenfor institusjon. Blant våre brukergrupper er mennesker med ulike utfordringer som depressive og bipolare lidelser, psykisk utviklingshemming, autisme, rusproblematikk og langvarig psykisk lidelse. Våre terapihunder er en effektiv kilde til sosial interaksjon i deres nærvær ha i tillegg en angstdempende effekt, og vi har hatt veldig gode resultater i arbeid med mennesker med sosial angst. vi har hatt veldig gode resultater med å benytte terapihundene ,  samarbeid, motivasjon til å utføre annen aktivitet eller behandling.

Å komme ut i frisk luft og gjøre aktiviteter sammen med en hund, enten det er å gå tur, å trene søk eller å trene agility (hinderbane) med hunden gjør godt for både kropp og sjel. I tillegg til å få utfolde seg og benytte kroppen har både det å komme seg ut i frisk luft og hundens nærvær mange psykiske helseeffekter, deriblant lavere blodtrykk og puls, redusert stress og angst.

Les gjerne mer om hva forskning viser av helseeffekter og effektene av dyr innen fysisk og psykisk helse.

Hva inneholder tilbudet?

 • Aktiviteter og terapi med kvalifiserte ekvipasjer
 • Kompetent og erfaren hundefører som utfører intervensjonen
 • Godkjente terapihunder utdannet etter svensk standard
 • Intervensjoner i henhold til svenske retningslinjer
 • Kvalitetssikret opplegg
 • Perm med informasjon vedrørende hund på institusjon/i arbeid med aktuell brukergruppe
 • Individuell eller gruppevis aktivitetsplan
 • Skriv til pårørende
 • Jevnlige evalueringsmøter
 • Hundeførere med hjerte for jobben!

Hvem er tilbudet for?

 • Virksomheter og boliger innen psykisk helse og rus
 • Distriktspsykiatrisk senter
 • Psykiatrisk skykehus/klinikk
 • Hjemmetjenesten
 • Virksomheter involvert i arbeidstrening
 • Organisasjoner og foreninger innen helse- og omsorg

Fornøyde kunder

"Når jeg er med deg og hundene føler jeg meg som ett menneske, ikke bare som en psykisk utviklingshemmet"

En av våre brukere

brukere

"Da terapihundekvipasjen gikk i gang med å bygge sin relasjon til en elev med sosiale utfordringer, viste det seg raskt at de gjorde mange viktige og positive endringer i elevens liv. Eleven har fått mulighet, under svært trygge rammer, til å få eksponert seg for sosiale – og utfordrende situasjoner, som eleven ellers aldri ville ha utsatt seg for. Jeg kan på det varmeste si at terapihundekvipasjen har gjort ett meget viktig arbeid for ungdommer som strever med utfordringer."

Monika Kløvtveit Dahl, Rådgiver Garnes ungdomsskole

garnes_ungdomsskole

Hvordan fungerer tjenesten?

Vi starter alle våre oppdrag med ett planleggingsmøte hvor vi informerer om hvordan vi arbeider og hvor vi blir informert om bruker/brukergruppe, samt hva slags type aktivitet og/eller terapi som ønskes. Sammen med oppdragsgiver tilrettelegger vi i forhold til institusjonen/hjemmets lokale i forhold til HMS, hygiene og eventuell allergi eller redsel for hund. Dersom hensikten med intervensjonen er å ta brukeren(e) ut av hjem eller institusjon kartlegges brukerens behov og det lages en plan for gjennomføring.

Ved alle våre faste oppdrag følger det med en perm som inneholder all informasjon vedrørende bruk av hund innen psykisk helsearbeid og på institusjon. Med i permen ligger individuell eller gruppevis aktivitetsplan og mål for intervensjonene. Målet med permen er å være ett oppslagsverk for ledelse og for personal hvor man kan finne svar på det man måtte lure på angående bruk av hund i arbeid med brukergruppen, samt bruk av hund på institusjon og alle hensyn forbundet med dette. Med i permen finnes retningslinjer for bruk av hund utgitt i samarbeid med Sveriges svar på Helsedirektoratet og Mattilsynet, samt Astma og Allergiforbundet.

Intervensjonen tilpasses oppdragsgivers og den enkelte brukers ønsker og inkluderer blant annet selskap og samtaler med hunden som katalysator, samt trening og aktiviteter med våre terapihunder. Hundene kan benyttes individuelt med brukerne eller i gruppeintervensjoner/aktiviteter.

Hvorfor benytte godkjente terapihunder?

Sikkerhet! Når man velger å benytte godkjente terapihunder har man tatt ett aktivt valg med tanke på beboernes sikkerhet. Hundene som benyttes er grundig testet for å sikre at hundene er trygge og rolige rundt mennesker, at de tåler uvøren/røff håndtering, og at de takler ulike forstyrrelser i miljøet slik som lukter, høye lyder, mat, medisinsk utstyr og hjelpemidler slik som rullestoler og krykker. Både hund og fører har gjennomgått og bestått utdanning og trening tilrettelagt for arbeid med eldre og mennesker med demens.

Vi i Firbent Terapi er ett tverrfaglig team med lang erfaring og kompetanse innen helse, utdanning og omsorg, samt innen bruk av hund i arbeid med mennesker i ulike brukergrupper. Alle våre ekvipasjer er utdannet og har gjennomgått opplæring av Firbent Terapi.

OM OSS

Les gjerne mer om oss,
og ta kontakt for ett
uforpliktende tilbud!

Fra bloggen

De hardeste dagene på jobb

De hardeste dagene på jobb

Er når du kommer på jobb og ser bildet med et navn ved siden av et brennende lys.   Navnet til en som du hver uke har gledet deg til å treffe. En du pleide å ha lange og gode samtaler med. Samtaler om alt mellom himmel og jord. Om gode damle dager, og om hvordan...

Om å være raus

Om å være raus

Et litt annerledes innlegg og noen refleksjoner på en onsdagskveld.   I anledning Verdensdagen for psykisk helse og deres #værraus har jeg den siste tiden gjort meg noen tanker rundt dette å være raus. Jeg skulle ofte ønske at jeg hadde mulighet til å bruke mer...

Kanskje du husker oss fra

Kanskje du husker oss fra