Hva er en terapihund, hvem og hva jobber den med, og hva kreves av en terapihund?

Som nevnt i det forrige innlegget “Hva er en besøkshund” er det mange misforståelser om hva besøks- eller terapihunder er og de brukes til.
Terapihunden kalles for en sosial tjenestehund som sammen med sin fører arbeider for å øke en eller flere brukerers motivasjon, velvære og helse. Vi får mange henvendelser fra mennesker som ønsker en terapihund til seg selv som støtte i situasjoner som er utfordrende grunnet sosial angst eller andre psykiske lidelser. Mange uttrykker ett stort behov for å kunne ta med en hund i offentlige rom, slik som butikker, restauranter, offentlig transport og lignende. Slike hunder går under kategorien servicehunder, og finnes per dags dato ikke i Norge, men kalles i USA for “emotional support animals”. Andre servicehunder er førerhunder for blinde og hunder som hjelper bevegelseshemmede, og felles for disse er at hunden hjelper sin fører med førerens utfordring. Terapihunder derimot, arbeider sammen med sin fører med en tredjepart, til eksempel beboere på sykehjem, pasienter under rehabilitering, eller elever i skolen.

Terapihundekvipasjen arbeider innen utdanning, helse og omsorg, og arbeider med fysisk, psykisk, sosial og kognitiv trening.Terapihundekvipasjen arbeider enten selvstendig eller sammen med andre fagfolk slik som leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, fysio- eller ergoterapeuter, lærere, spesialpedagoger og lignende. Felles for denne typen arbeid er at oppdragene er målrettede, dokumenteres og evalueres.

Terapihundtjenester for bedre helse og trivsel


En terapihundekvipasje kan gjerne få i oppdrag å øke en brukers:

– Verbale og sosiale interaksjon i gruppe
– Konsentrasjonsevne
– Selvtillit og selvfølelse
– Indre og ytre motivasjon
– Motivasjon for å delta i gruppeaktiviteter
– Motivasjon for å interagere med personal

Og/eller å:

– Redusere kognitive forstyrrelser
– Redusere angst og uro
– Lindre depresjon
– Forbedre langtids- og korttidshukommelse
– Forbedre eller øke ordforråd
– Forbedre forståelsen av konsepter som størrelse, form og farge
– Forbedre styrke, bevegelse og balanse
– Forbedre finmotorikk
– Øke kondisjon
-Redusere overvekt

Mange terapihundekvipasjer velger å videreutdanne seg til å arbeide innen dyreassistert pedagogikk med barn. Ettersom arbeid med barn er svært krevende for hundene går alle våre hunder gjennom en egen egnethetstest for arbeid med barn under 13 år.