Dyreassistert pedagogikk:

Fadderhund

Fadderhund

Empati, respekt og ansvar for dyr og mennesker

Ønsker din skole eller barnehage å utvikle barns sosiale kompetanse, bedre det sosiale miljøet i klassen og forebygge mobbing?

Gjennom Fadderhund-konseptet arbeider vi med barn i grupper hvor vi gjennom lek jobber med viktige verdigrunnlag som empati, respekt og ansvar. Leken gir barna de forutsetningene som de trenger for å forstå hvordan man kan være en god kamerat. Barna lærer å respektere andre og behandle andre slik man selv vil bli behandlet. Barna lærer også å sette til side egne behov og tenke på sine kameraters behov. Når vi arbeider med elever i grupper har vi stort fokus på samarbeid hvor elevene må samarbeide både med hverandre og med hundene og de lærer også hvordan man kan unngå konflikter og vise respekt for hverandre og for hundene. Er man snill mot sin kamerat er kameraten snill tilbake. Fadderhund-konseptet og aktivitetene er laget med mål om å utvikle barnas sosiale kompetanse og å forebygge mobbing.

Hunden er ett virkningsfullt verktøy når det gjelder å formidle og å lære. Gjennom å benytte en hund kan vi hjelpe barn å fokusere i situasjoner hvor det er vanskelig å holde på konsentrasjonen, noe som gjør Fadderhunden til ett utmerket redskap i arbeid med barn med konsentrasjonsvansker eller andre utfordringer.

Hva er en fadderhund?

En Fadderhund er en terapihund som er testet og godkjent for arbeid med barn, samt spesialtrent og sertifisert for oppgaven som fadderhund gjennom Svenska Terapihundskolan. En fadderhund er trent til å forholde seg rolig blant barn, samt trent til i øvelsene «Hunden og benet», «Faddertoget» og «Kongler på vift» som er en del av fadderhundopplegget.

Fornøyde kunder

"Helle er helt unik, hun har en væremåte med barna som gjør dem trygge selv om de i utgangspunktet er redde for hunden. Hun møter hvert barn med stor respekt og hun ser hver enkelt på deres egne premisser."

Amanda Siân Tremlett, mor

amanda-lite

"Da terapihundekvipasjen gikk i gang med å bygge sin relasjon til en elev med sosiale utfordringer, viste det seg raskt at de gjorde mange viktige og positive endringer i elevens liv. Eleven har fått mulighet, under svært trygge rammer, til å få eksponert seg for sosiale – og utfordrende situasjoner, som eleven ellers aldri ville ha utsatt seg for. Jeg kan på det varmeste si at terapihundekvipasjen har gjort ett meget viktig arbeid for ungdommer som strever med utfordringer. Vi trenger hundeterapeuter inn i skolen!"

Monika Kløvtveit Dahl, Rådgiver Garnes ungdomsskole

garnes_ungdomsskole

Hva inneholder tilbudet?

 • Pedagogiske intervensjoner med terapihund godkjent for arbeid med barn innen skole
 • Kompetent hundefører som utfører undervisningen
 • Hund og fører som er sertifisert R.E.A.D. Reading Education Assistance Dog ekvipasje
 • Hund og fører som er sertifisert Fadderhund ekvipasje
 • Intervensjoner i henhold til R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs
 • Kvalitetssikret opplegg tilrettelagt og godkjent av pedagog
 • Individuell opplæringsplan i henhold til læreplanen
 • Perm med informasjon vedrørende hund i arbeid på skole
 • Skriv til foreldre/lærere
 • Jevnlige evalueringsmøter med lærer/foresatte

Våre faste oppdrag

Ved våre faste oppdrag inneholder tilbudet også:

 • Perm med informasjon vedrørende hund i arbeid med barn
 • Individuell opplæringsplan i henhold til læreplanen
 • Jevnlige evalueringsmøter med lærer/foresatte

Hvem er tilbudet for?

 • Skoler
 • SFO
 • Barnehager
 • Fritidsklubber for barn

Hvordan fungerer tjenesten?

Vi starter alle våre oppdrag med ett planleggingsmøte hvor vi informerer om hvordan vi arbeider og hvor vi blir informert om bruker/brukergruppe, samt hva slags type aktivitet og/eller terapi som ønskes. Sammen med oppdragsgiver tilrettelegger vi i forhold til institusjonen/hjemmets lokale i forhold til HMS, hygiene og eventuell allergi eller redsel for hund. Dersom hensikten med intervensjonen er å ta brukeren(e) ut av hjem eller institusjon kartlegges brukerens behov og det lages en plan for gjennomføring.

Ved alle våre faste oppdrag følger det med en perm som inneholder all informasjon vedrørende bruk av hund på institusjon og i arbeid med eldre. Med i permen ligger individuell eller gruppevis aktivitetsplan og mål for intervensjonene. Målet med permen er å være ett oppslagsverk for ledelse og for personal hvor man kan finne svar på det man måtte lure på angående bruk av hund i arbeid med brukergruppen, samt bruk av hund på institusjon og alle hensyn forbundet med dette. Med i permen finnes retningslinjer for bruk av hund utgitt i samarbeid med Sveriges svar på Helsedirektoratet og Mattilsynet, samt Astma og Allergiforbundet.

Intervensjonen tilpasses oppdragsgivers og den enkeltes brukers ønsker og inkluderer blant annet aktiviteter, trening, behandling, selskap, og underholdning med våre terapihunder. Hundene kan benyttes individuelt med brukerne eller i gruppeintervensjoner/aktiviteter.

Hvorfor benytte godkjente terapihunder?

Sikkerhet! Når man velger å benytte godkjente terapihunder har man tatt ett aktivt valg med tanke på beboernes sikkerhet. Hundene som benyttes er grundig testet for å sikre at hundene er trygge og rolige rundt mennesker, at de tåler uvøren/røff håndtering, og at de takler ulike forstyrrelser i miljøet slik som lukter, høye lyder, mat, medisinsk utstyr og hjelpemidler slik som rullestoler og krykker. Både hund og fører har gjennomgått og bestått utdanning og trening tilrettelagt for arbeid med eldre og mennesker med demens.

Vi i Firbent Terapi er ett tverrfaglig team med lang erfaring og kompetanse innen helse, utdanning og omsorg, samt innen bruk av hund i arbeid med mennesker i ulike brukergrupper. Alle våre ekvipasjer er utdannet og har gjennomgått opplæring av Firbent Terapi. Alle hunder som benyttes i dyreassistert pedagogikk er egnethetstestet  for arbeid med barn. 

OM OSS

Les gjerne mer om oss,
og ta kontakt for ett
uforpliktende tilbud!

Fra bloggen

De hardeste dagene på jobb

De hardeste dagene på jobb

Er når du kommer på jobb og ser bildet med et navn ved siden av et brennende lys.   Navnet til en som du hver uke har gledet deg til å treffe. En du pleide å ha lange og gode samtaler med. Samtaler om alt mellom himmel og jord. Om gode damle dager, og om hvordan...

Om å være raus

Om å være raus

Et litt annerledes innlegg og noen refleksjoner på en onsdagskveld.   I anledning Verdensdagen for psykisk helse og deres #værraus har jeg den siste tiden gjort meg noen tanker rundt dette å være raus. Jeg skulle ofte ønske at jeg hadde mulighet til å bruke mer...

Kanskje du husker oss fra

Kanskje du husker oss fra