Dyreassistert

terapi

Bruk av dyr i terapi med mennesker

Dyreassistert terapi

Begreper og forklaringer

Det finnes mange måter å benytte dyr i arbeid med mennesker. Dyreassisterte intervensjoner (DAI) en fellesbetegnelse på områder hvor dyr benyttes i samhandling med mennesker for å forbedre menneskers fysiske og/eller psykiske
helse.

Innebærer at en fagperson, lekperson eller frivillig benytter ett dyr som oppfyller visse kriterier som en miljøskapende aktivitet,
for eksempel besøkshunder som besøker sykehjem. DAA gir muligheter for motiverende, pedagogiske, rekreasjons og/eller terapeutiske fordeler for å forbedre livskvalitet.DAA ikke å dokumenteres og evalueres, og må i motsetning til DAT ikke være skreddersydd til den enkelte bruker eller medisinske tilstand.

Dyreassistert Terapi (DAT)

Innebærer at en fagperson benytter ett dyr som oppfyller visse kriterier i målrettet terapi som en integrert del av ett behandlingsopplegg. DAT benyttes til å forbedre fysisk helse, sosial, emosjonell og/eler kognitive funksjoner i gruppe eller individuelt. Prosessen dokumenteres og evalueres. Les gjerne mer på PetPartners sider og om våre tilbud innen dyreassistert terapi her.
Innebærer at en fagperson benytter ett dyr somoppfyller visse kriterier som en pedagogisk ressurs. DAP kan benyttes i praktisk undervisning, i  forbindelse  med lærevansker, lese- og skrivevansker, og i sosial trening. Eksempler på DAP er bruk av hunder som «lesehund» på bibliotek eller skole og som «fadderhund» i skole eller Les gjerne mer om våre tilbud innen dyreassistert pedagogikk dyreassistert-pedagogikk her.

Hva sier forskningen?

Biologen O. E. Wilson hevder at mennesker har en genetisk tilbøyelighet mot dyr som er en del av menneskets evolusjonære arv, et produkt av vår avhengighet av dyr og planter for å overleve, og at vi dermed har en iboende interesse for alle levende skapninger. Dersom denne hypotesen er korrekt vil dette være et sterkt argument for å inkludere dyr i en terapeutisk sammenheng, da mennesker vil respondere bedre med dyr i forhold til andre metoder.

Mennesker som ser på dyr de er komfortable med, har et lavere fysiologisk aktiveringsnivå, lavere blodtrykk og hjertefrikvens og føler seg mer avslappet.  Har man i tillegg direkte fysisk kontakt med dyr dobles nivået av hormonet oxytocin som blant annet skaper ro, mindre smerte, senket blodtrykk og puls, og vi får en parasympatisk effekt.  Kontakt med dyr har også vist en reduksjon i stress; fem minutter sammen med en terapihund gir antagelig samme reduksjon i stresshormonet kortisol som 20 minutters hvile, altså fire ganger hurtigere effekt.

Internasjonal og norsk forskning viser også effekt på blant annet:

 • Lavere blodtrykk og hjertefrekvens
 • Bedre hukommelse og konsentrasjon
 • Økt evne til å mestre stress
 • Bedre søvnrytme
 • Bedre kroppsbeherskelse
 • Reduksjon i aggresjon
 • Reduksjon i isolasjon/sosiale problemer
 • Reduksjon av depresjon og angst
 • Redusert behov for smertestillende medikamenter
 • Redusert behov for medisiner og færre legebesøk
 • Økt motivasjon for annen behandling

I tillegg utløser hundens nærhet, lyder, lukt og atferd reaksjoner og sanseopplevelser hos oss mennesker.

 

Fordeler og effekter av arbeid med hund i skole, helse og omsorg

Sjekk gjerne ut denne informative videoen som er laget av våre samarbeidspartnere Svenska Terapihundskolen.

Trykk på bildene for å lese mer om hvilke effekter bruk av dyr har med ulike brukergrupper

Fra bloggen

De hardeste dagene på jobb

De hardeste dagene på jobb

Er når du kommer på jobb og ser bildet med et navn ved siden av et brennende lys.   Navnet til en som du hver uke har gledet deg til å treffe. En du pleide å ha lange og gode samtaler med. Samtaler om alt mellom himmel og jord. Om gode damle dager, og om hvordan...

Om å være raus

Om å være raus

Et litt annerledes innlegg og noen refleksjoner på en onsdagskveld.   I anledning Verdensdagen for psykisk helse og deres #værraus har jeg den siste tiden gjort meg noen tanker rundt dette å være raus. Jeg skulle ofte ønske at jeg hadde mulighet til å bruke mer...

Kanskje du husker oss fra

Kanskje du husker oss fra