Barn
og unge

Kombinasjonen barn
og dyr 
er nærmest magisk

Dyrs effekt på barn og unge

Forskning viser at dyr har mange positive fysiske og kognitive effekter på oss mennesker, noe som er et sterkt argument for å inkludere dyr i en terapeutisk sammenheng. I tillegg har dyr en nærmest magisk tiltrekningskraft på barn, noe vi ser veldig tydelig i arbeid med denne brukergruppen. Ikke bare har bruk av terapidyr har en veldig god effekt, men også bruk av ikke-levende dyr som bamser og leker fungerer veldig bra for både for motivere barn til å delta i behandlingen, og i selve behandlingen. Se bare inn i ett hvilket som helst barnerom og se hvor mange bøker, bamser og leker som er basert på dyr eller dyrelignende skapninger.

Undersøkelser viser at å ha kjæledyr gir barn verdifull erfaring med omsorg, og lærer dem å ta ansvar. Barn kan derfor med fordel få ansvar for enkle oppgaver i dyrestellet. Forskning har også vist at dyr kan ha mange positive effekter på barns utvikling, og man har blant annet funnet ut at barn som omgås dyr har lettere for å utvikle empati enn barn som ikke omgås dyr. Desto nærmere forhold barnet har til dyret, desto større medfølelse ovenfor andre mennesker kan de utvikle som voksne.

Som de fleste vet «snakker» hunder ved bruk av kroppsspråk. Undersøkelser har vist at kjæledyr øker barns sosiale kunnskaper, og gir dem en bedre evne til å tolke ikke-verbale kommunikasjonssignaler hos mennesker. Hunder har vist å ha en særegen god effekt på barn med ulike typer autisme, og i USA utdannes det egne servicehunder for arbeid med barn med autisme, blant annet for å utvikle barnas sosiale evner og kommunikasjon. En annen undersøkelse tyder på at barn som har kjæledyr utvikler et bedre selvbilde enn andre barn, og lærer selvtoleranse og selvkontroll gjennom omgang med dyret. Noen studier tyder til og med på at barn som har hund er mer populære enn barn som ikke har hund, kanskje nettopp fordi barna har ett bedre selvbilde og mer empati for andre?

Hunden aksepterer og forholder seg til barnet basert på hvordan barnet behandler hunden og barnet får slik en umiddelbar og «ærlig» tilbakemelding fra hunden på sin egen atferd. Denne særegne evnen er ett ypperlig verktøy for å lære barn empati og samarbeid, samt styrke selvtillit og selvfølelsen til barnet. Terapihund er derfor ypperlig å benytte i arbeid med barn med ulike utfordringer, blant annet barn ned ADD, ADHD mm. som har dårlig konsentrasjonsevne og som raskt blir utålmodige, da hunden kan hjelpe barna å regulere egen atferd/sinne. Barna kan også overføre egne tanker og følelser til hunden, og vi kan benytte hunden til å få barna til å snakke om ting som kan være vanskelige å prate om gjennom spørsmål som: «Hva tror du Lucy føler/synes om det?». Dette er også noen av grunnene til at bruk av dyr i terapi, pedagogikk eller aktiviteter med barn har vist seg å ha stor positiv efekt.

Dyreassistert pedagogikk

Bruk av dyr som pedagogisk ressurs i arbeid med barn og unge.

Hundene benyttes både i lese- og skrivetrening, som vertøy i ordinær undervisning, og for å utvikle barn og unges sosiale kompetanse. 

Våre tjenester for barn og unge

Barn og unge

Våre tjenester innen dyreassistert pedagogikk

Fadderhund

Fra bloggen

De hardeste dagene på jobb

De hardeste dagene på jobb

Er når du kommer på jobb og ser bildet med et navn ved siden av et brennende lys.   Navnet til en som du hver uke har gledet deg til å treffe. En du pleide å ha lange og gode samtaler med. Samtaler om alt mellom himmel og jord. Om gode damle dager, og om hvordan...

Om å være raus

Om å være raus

Et litt annerledes innlegg og noen refleksjoner på en onsdagskveld.   I anledning Verdensdagen for psykisk helse og deres #værraus har jeg den siste tiden gjort meg noen tanker rundt dette å være raus. Jeg skulle ofte ønske at jeg hadde mulighet til å bruke mer...

Kanskje du husker oss fra

Kanskje du husker oss fra