Terapihundtjenester:

Barn og
unge

Terapihunder motiverer til mestring!

Har du lurt på hvordan terapihunder kan benyttes for å bedre barn og unges fysiske og psykiske helse?

Hva om det fantes en måte å motivere barn og unge til fysisk aktivitet, å få unge med sosial angst ut i natur og aktivitet, og å motivere til fysikalsk behandling? En måte å motivere som engasjerer, skaper gode stunder, øker sosial interaksjon og bygger på barnet eller ungdommens egne interesser?Terapihunder er en effektiv motivator til fysisk trening og behandling, og kan benyttes som en integrert del av fysioterapi, ergoterapi og annen fysisk behandling. Vi har lang og god erfaring med å benytte terapihunder til å motivere til forskjellige former for aktivitet og behandling, både med barn, unge, voksne og eldre. I tillegg til å motivere til aktivitet får vi tilbakemeldinger om at våre terapihunder også er til god støtte, deres nærvær virker avslappende og de er til stor glede.

Det sier seg gjerne selv at hunder er en god motivasjon til å få mennesker ut av hus eller institusjon og ut i aktivitet utendørs, men hundene benyttes også til å motivere til aktivitet innomhus, som en integrert del av treningen eller behandlingen. Vi har ofte ett tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier eller lege som tildeler øvelser som brukeren skal arbeide med, og vi tilrettelegger disse til å inkludere hunden. Å trene finmotorikk blir raskt morsomt ved å legge puslespill eller spille Ludo sammen med hunden. Å trene grovmotorikk, koordinasjon og styrke blir en lek gjennom ringspill, å kaste ball og å ha drakamp sammen med hunden. Ved bruk av hund ser vi at motivasjonen øker, og likeså engasjementet, noe som gjør at resultatene ofte kommer raskere.

Å komme ut i frisk luft og gjøre aktiviteter sammen med en hund, enten det er å gå tur, å trene søk eller å trene koordinasjon og balanse gjennom agility (hinderbane) med hunden gjør godt for både kropp og sjel. I tillegg til å få utfolde seg og benytte kroppen har både det å komme seg ut i frisk luft og hundens nærvær mange psykiske helseeffekter, deriblant lavere blodtrykk og puls, redusert stress og angst. Sammen med hunden får mange barn og unge føle på hvordan det er å bli akseptert av hunden basert på hvordan man samspiller med den, og ikke bli dømt etter utseende, sosial status, funksjonsnivå eller ferdigheter. Vi benytter hunden som motivasjon til å våge å teste egne grenser, og til å bygge barn og unges sosiale kompetanse.

 

STØTTEHUND

Støttehund er et eget tilbud for barn og unge i utfordrende situasjoner som kan trenge støtte av en trent hundeekvipasje. Det kan være i krevende livssituasjoner hvor barn og unge er pårørende, i sorg, eller som støtte under vitneavhør.

Hva inneholder tilbudet?

 • Aktiviteter og terapi med kvalifiserte ekvipasjer
 • Kompetent og erfaren hundefører som utfører intervensjonen
 • Godkjente terapihunder utdannet etter svensk standard
 • Intervensjoner i henhold til svenske retningslinjer
 • Kvalitetssikret opplegg
 • Perm med informasjon vedrørende hund i arbeid med barn og unge
 • Individuell eller gruppevis aktivitetsplan
 • Skriv til pårørende
 • Jevnlige evalueringsmøter
 • Hundeførere med hjerte for jobben!

Hvem er tilbudet for?

 • Virksomheter innen rehabilitering og fysikalsk behandling for barn og unge
 • BUP- Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
 • PPT- Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Barnevernsinstitusjoner
 • Virksomheter og boliger for barn og unge med ulike utfordringer
 • Organisasjoner og foreninger innen helse- og omsorg

Fornøyde kunder

"Da terapihundekvipasjen gikk i gang med å bygge sin relasjon til en elev med sosiale utfordringer, viste det seg raskt at de gjorde mange viktige og positive endringer i elevens liv. Eleven har fått mulighet, under svært trygge rammer, til å få eksponert seg for sosiale – og utfordrende situasjoner, som eleven ellers aldri ville ha utsatt seg for. Jeg kan på det varmeste si at terapihundekvipasjen har gjort ett meget viktig arbeid for ungdommer som strever med utfordringer."

Monika Kløvtveit Dahl, Rådgiver Garnes ungdomsskole 

garnes_ungdomsskole

"Av mange utprøvde tiltak er det eneste tiltaket som alltid har fungert!"

Mor til ungdom

mor-til-ungdom

"Helle er helt unik, hun har en væremåte med barna som gjør dem trygge selv om de i utgangspunktet er redde for hunden. Hun møter hvert barn med stor respekt og hun ser hver enkelt på deres egne premisser."

Amanda Siân Tremlett, mor

amanda-lite

Hvordan fungerer tjenesten?

Vi starter alle våre oppdrag med ett planleggingsmøte hvor vi informerer om hvordan vi arbeider og hvor vi blir informert om bruker/brukergruppe, samt hva slags type aktivitet og/eller terapi som ønskes. Sammen med oppdragsgiver tilrettelegger vi i forhold til institusjonen/hjemmets lokale i forhold til HMS, hygiene og eventuell allergi eller redsel for hund. Dersom hensikten med intervensjonen er å ta brukeren(e) ut av hjem eller institusjon kartlegges brukerens behov og det lages en plan for gjennomføring.

Ved alle våre faste oppdrag følger det med en perm som inneholder all informasjon vedrørende bruk av hund på institusjon og i arbeid med eldre. Med i permen ligger individuell eller gruppevis aktivitetsplan og mål for intervensjonene. Målet med permen er å være ett oppslagsverk for ledelse og for personal hvor man kan finne svar på det man måtte lure på angående bruk av hund i arbeid med brukergruppen, samt bruk av hund på institusjon og alle hensyn forbundet med dette. Med i permen finnes retningslinjer for bruk av hund utgitt i samarbeid med Sveriges svar på Helsedirektoratet og Mattilsynet, samt Astma og Allergiforbundet.

Intervensjonen tilpasses oppdragsgivers og den enkeltes brukers ønsker og inkluderer blant annet aktiviteter, trening, behandling, selskap, og underholdning med våre terapihunder. Hundene kan benyttes individuelt med brukerne eller i gruppeintervensjoner/aktiviteter.

Hvorfor benytte diplomerte terapihunder?

Sikkerhet! Når man velger å benytte diplomerte terapihunder har man tatt ett aktivt valg med tanke på beboernes sikkerhet. Hundene som benyttes er grundig testet for å sikre at hundene er trygge og rolige rundt mennesker, at de tåler uvøren/røff håndtering, og at de takler ulike forstyrrelser i miljøet slik som lukter, høye lyder, mat, medisinsk utstyr og hjelpemidler slik som rullestoler og krykker. Både hund og fører har gjennomgått og bestått utdanning og trening tilrettelagt for arbeid med eldre og mennesker med demens.

Vi i Firbent Terapi er ett tverrfaglig team med lang erfaring og kompetanse innen helse, utdanning og omsorg, samt innen bruk av hund i arbeid med mennesker i ulike brukergrupper. Alle våre ekvipasjer er utdannet og har gjennomgått opplæring av Firbent Terapi. Alle hunder som benyttes i dyreassistert pedagogikk er egnethetstestet for arbeid med barn. 

Les gjerne mer om oss,
og ta kontakt for ett
uforpliktende tilbud!

Fra bloggen

De hardeste dagene på jobb

De hardeste dagene på jobb

Er når du kommer på jobb og ser bildet med et navn ved siden av et brennende lys.   Navnet til en som du hver uke har gledet deg til å treffe. En du pleide å ha lange og gode samtaler med. Samtaler om alt mellom himmel og jord. Om gode damle dager, og om hvordan...

Om å være raus

Om å være raus

Et litt annerledes innlegg og noen refleksjoner på en onsdagskveld.   I anledning Verdensdagen for psykisk helse og deres #værraus har jeg den siste tiden gjort meg noen tanker rundt dette å være raus. Jeg skulle ofte ønske at jeg hadde mulighet til å bruke mer...

Kanskje du husker oss fra

Kanskje du husker oss fra